Copyright 
Het is niet toegestaan om de foto's/posters op deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Alle foto's zijn en blijven eigendom van Eddy Koedijk en mogen niet openbaar worden gemaakt in de vorm van druk, kopie of op welke andere wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming.Contact

Eddy Koedijk
Klompstraat 18
8141 VT Heino
Tel. +31 (0)6-51610784
E-mail: info@eddykoedijk.nl